Vocht Probleem


VOCHT & VENTILATIE

Hoe kunt u vochtproblemen voorkomen en oplossen?

Luchten en ventileren
Door goed te luchten en te ventileren kunt u een groot deel van het geproduceerde vocht weer kwijtraken. Luchten, een raam of een deur open zetten, helpt om snel veel vocht naar buiten te krijgen, bijvoorbeeld na het douchen of koken. Daarnaast blijft het belangrijk om te ventileren. Van ventileren spreken we als de lucht in huis voortdurend ververst wordt. U kunt daarvoor gebruik maken van klapramen, bovenlichten, ventilatieroosters of mechanische ventilatie-installaties. U leest hier meer over ventileren.

Vochtproductie verminderen
We zorgen zelf voor veel vocht in huis. Onder andere doordat we uitademen en door de natuurlijke verdamping vanaf onze huid. Want ook als we niet zichtbaar of voelbaar transpireren komt er waterdamp van onze huid. Onder normale omstandigheden is dat gemiddeld 1,4 liter per persoon per dag. Daarnaast komt er door koken veel damp vrij. Niet alleen uit de pannen op het gas, maar ook door de verbranding van het gas zelf. Bij het douchen komt waterdamp vrij en als de geiser geen goede afvoer heeft, komt daaruit ook weer vocht in het huis.
Koken, per keer (ongeveer)  2 liter
Afwassen, per keer (ongeveer)  0,5 liter
Vloer dweilen, per keer (ongeveer)  1,5 liter
Ademen/transpireren, per gezin per dag  2 - 5 liter
Planten, per dag  0,5 - 2 liter
Baden/douchen, per dag  0,25 - 2 liter
De was doen, per week  12 liter
U kunt niet zo veel aan uw eigen vochtproductie veranderen. Toch zijn er wel een paar dingen die u kunt doen. Goed centrifugeren als de was doet zorgt er bijvoorbeeld voor dat er minder vocht vrijkomt. De was buiten drogen blijft natuurlijk de beste oplossing. Verder loont het de moeite om na het douchen of baden de muren en de vloer droog te maken, bijvoorbeeld met een ruitentrekker. Dat scheelt al gauw een a twee liter waterdamp. Bovendien bespaart u op die manier energie, omdat er geen extra warmte nodig is om het vocht te verdampen. Dat kan ons bij zeven keer douchen in de week 24 m3 aardgas per stookseizoen opleveren. Bovendien kunt u ervoor zorgen dat het vocht zich niet door het huis verspreidt. Houd de badkamerdeur dicht tijdens het douchen en de keukendeur wanneer u kookt. Door het gebruik van de afzuigkap in de keuken blijft van de eerder genoemde vochtproductie van 2 liter nog ca. 0,75 liter in de woning. Zorg wel voor zo veel mogelijk vochtafvoer naar buiten en ventileer de douche en keuken ook na gebruik. 

Isolatie
Door goed te ventileren en te verwarmen kunt u een groot aantal vochtproblemen voorkomen. Bepaalde onderdelen van uw huis vereisen echter een speciale aanpak. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zogenaamde koudebruggen, metalen kozijnen of een balkon dat direct met de binnenvloer verbonden is. Op zulke plaatsen slaat vaak condensatievocht neer. Warmte-isolerend materiaal (laten) aanbrengen op de plaats van zo'n koudebrug is in veel gevallen de enige goede oplossing.

Kruipruimten verbeteren
Een oplossing voor de kruipruimte is: een folie al dan niet drijvend op de grond of het water en tegen de wanden opgezet, dit om de verdamping tegen te gaan. Daarnaast kunt u een betonlaag op de grond laten storten. Afsluiten van openingen in de vloer, onder andere in de meterkast of de gootsteenkast, houdt ook de muffe lucht tegen. Tenslotte kunt u de vloer aan de onderkant isoleren, of een laag schelpen of thermoparels in de kruipruimte laten storten. Voor meer informatie over vloerisolatie klikt u hier.

Openen van afvoergaatjes in kozijnen
Het condenswater dat van enkel glas afloopt, komt vaak terecht in een speciaal daarvoor aangebracht gootje onder aan de ruit. In aluminium gootjes horen vaak gaatjes te zitten, die het water moeten afvoeren. Als die gaatjes verstopt zijn kan dat overlast veroorzaken. Regelmatig reinigen van die gaatjes kan overlast voorkomen.

Meubels verschuiven
Een bank of kast die tegen de muur aanstaat kan als isolatielaag gaan werken. De temperatuur achter de bank of kast is in zo'n geval lager dan ervoor. Het kan dan klam worden achter de bank of kast. Er kan zelfs condens ontstaan op de muur. Vaak is het al voldoende als de meubels een stukje van de buitenmuur worden afgezet, waardoor de luchtcirculatie wordt verbeterd en de temperatuur hier hoger wordt.

Bouwvocht
Het water dat is gebruikt voor metselspecie, betonmortel, stucwerk en dergelijk in nieuwbouw- en renovatiewoningen moet door extra ventileren en stoken na uiterlijk twee jaar verdwenen zijn. Zo niet dan hebben de problemen een andere oorzaak.

Wat te doen om condensvocht te voorkomen?
  • Constant ventileren, ook als het vertrek verlaten is. Liefst twee raampjes, als het kan tegenover elkaar, op een kier zetten.
  • De c.v.-thermostaat bijvoorbeeld op 19 a 20 oC zetten en 's nachts 5 oC lager.
  • De mechanische ventilatie (indien aanwezig) altijd aan laten staan.
  • Ineen vertrek met schimmel geen was te drogen hangen.
Controleren of het vochtgehalte in uw woning te hoog is

Als u beschikt over een goed geijkte hygrometer, kunt u de relatieve vochtigheid in uw woning meten. Is die te hoog, dan is blijkbaar meer ventilatie nodig. In de tabel kunt u aflezen hoe hoog de relatieve vochtigheid mag zijn.
Buitentemperatuur Maximum relatieve vochtigheid bij een vertrektemperatuur van:
  12 oC.  15 oC.  18 oC.  20 oC.  22 oC.
-10 oC.  50%  46%  43%  41%  40%
-5 oC.  59%  54%  50%  48%  45%
0 oC.  69%  64%  59%  56%  53%
5 oC.  80%  74%  68%  64%  61%
10 oC.  93%  87%  80%  75%  71%
N.B. onder de 10oC. kunt u door stoken de relatieve vochtigheid in huis duidelijk beinvloeden. Wanneer het buiten warmer is.
 
Waarom ventileren?

Elk vertrek heeft zijn eigen hoeveelheid luchtverversing nodig. Daarvoor zijn officiele bouwvoorschriften. De verse lucht voor woon- en slaapkamers moet rechtstreeks van buiten kunnen komen. Voor bijvoorbeeld keukens en badkamers mag de lucht via andere kamers komen. Ventileren kan op twee manieren: natuurlijk en mechanisch. Natuurlijke ventilatie betekent niks anders dan een open raam. 
Het spreekt vanzelf dat u bij mechanische ventilatie moet zorgen voor voldoende toevoer van verse lucht. Zorg er ook voor dat u de ventilatieopeningen en de filters regelmatig reinigt. 
 
Hoe ventileren?

Ventileren van kamers
Als er langere tijd een of meer personen aanwezig zijn in een ruimte, is het gewenst een raam op een kier te zetten. Niet alleen overdag, maar bijvoorbeeld ook 's nachts in de slaapkamer. Zijn er veel mensen in een ruimte, bijvoorbeeld bij een feestje, dan is het noodzakelijk om het raam verder te openen.

Luchten
Het verdient aanbeveling om, voordat u gaat slapen, de woonkamer even te luchten. Vanzelfsprekend dient u na het slapen de slaapkamer te luchten. Zet het raam 15 a 30 minuten open. Denkt u er tijdens het luchten wel aan de verwarming of kachel laag te zetten. Zowel voortdurend ventileren als af en toe luchten is noodzakelijk, omdat het een geen vervanging is van het ander.

Keuken en badkamer
Tijdens het gebruik van keuken en badkamer en nog minstens een half uur daarna moet u zorgen voor voldoende verse lucht. Dit vergemakkelijkt de afzuiging. Zet u dus in ieder geval een raam op een kier. Heeft de badkamer geen raam dan is tenminste een brede kier onder de deur gewenst of mechanische ventilatie. Die moet dan wel op de hoogste stand staan bij het koken en douchen. Veegt u na gebruik van de badkamer de wanden en vloer even droog.
 
Stoken

Wanneer u uw huis of een vertrek in uw huis aan het luchten bent, is het zaak om niet te stoken, omdat de warme lucht meteen naar buiten gaat. Zorg ook niet dat u hard stookt wanneer u een hele poos alsmaar achter elkaar naar binnen en naar buiten loopt en iedere keer weer de huisdeur open en dicht gaat.

Stoken heeft ook een grote invloed op de luchtvochtigheid in huis. Koele lucht kan minder vocht bevatten dan warme lucht. Als we de verwarming dus erg laag zetten, kan het zijn dat er vocht neerslaat op ramen en buitenmuren, zeker als er te weinig ventilatie is. We raden u dan ook aan de nachttemperatuur niet te laag in te stellen (15 oC). Stoken gebeurt ook in een bepaalde tijd van het jaar, het z.g. stookseizoen. 
Verwarm ook geen niet-gebruikte ruimten. Wanneer de leidingen van uw centrale verwarming over de muur lopen, isoleer dan de leidingen die bijvoorbeeld door een kast, door de kruipruimte of over een zolder lopen, omdat deze leidingen ook warmte afgeven. Het is niet nodig de ongebruikte ruimten te verwarmen.

Meer informatie betreft vocht bestrijding vindt u op,