Chemische bestrijding


Kiest u voor een chemische bestrijding, neem den het volgende in acht.

Alle chemische middelen die in huis gebruikt mogen worden, werken niet langer dan 4-8 weken.
Het feit dat de visjes soms wel tot 3 maanden op hun plek kunnen blijven zitten, geeft aan dat bijna altijd een herhaling noodzakelijk is. (Milieuvriendelijke producten blijven tot 2 jaar werkzaam.)

Verwijder of bedek alvorens een chemische bestrijding, alle voedingsmiddelen, servies, tafels en speelgoed.
Gebruik goede adem bescherming, en verlaat het huis na behandeling minimaal 2 uur.
Na thuiskomst 1 uur goed doorluchten.
Gebruik nooit mierenpoeders in huis, dit omdat het middel jaren als fijn stof in uw woonomgeving kan blijven rond dwarrelen.